Jurnalism

Cursurile vor avea o durata de trei luni, taxa aferenta cursului fiind de 1.500 de euro.

 
Curs prezentator TV
Curs reporter
Curs cameraman
Curs editor imagine
 
 
Dimineata
Dupa amiaza
Seara

 

Informații privind politica de securitate

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, societatea INTACT MEDIA ADVISORS S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in Șoseaua București-Ploiești, nr. 9-13, zona II, etaj 3, sector 1, Bucureşti, inregistrată la Registrul Comerţului sub nr. de ordine J40/16522/2003, C.I.F. RO15967078, cont bancar RO83 BTRL RONC RT0V 2659 6601, reprezentata legal de catre Sergiu Constantinescu, in calitate de Administrator (numită în continuare "IMA") in calitate de Operator de date cu caracter personal notificat sub nr. 37222, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: educatia si cultura - intocmirea si gestionarea unei baze de date a participantilor la cursurile de formare/perfectionare profesionala organizate de IMA si a formatorilor/lectorilor ce sustin aceste cursuri, precum si intocmirea si eliberarea Diplomelor de participare si absolvire a cursurilor de formare/perfectionare profesionala.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele marcate cu "*", acestea fiind necesare pentru informarea corecta si completa a IMA, in functie de care veti fi selectat pentru sustinerea unui interviu si/sau inscrierea la cursurile de perfectionare/formare profesionala organizate de IMA. Refuzul dumneavoastra de a completa aceste date determina imposibilitatea de a trimite formularul completat catre IMA si de a va inregistra cererea. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către IMA, in calitate de operator de date cu caracter personal şi sunt comunicate numai urmatorului destinatar: Autoritatea Națională pentru Calificări, pentru eliberarea Diplomelor de absolvire a cursurilor. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa IMA cu o cerere scrisă, datată şi semnată, si, in cazul in care nu se rezolva solicitarea, vă puteţi adresa Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Adresă: Bld Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucureşti, România, Tel: +40.318.059.211; +40.318.059.212; Fax. +40.318.059.602, adresa web: office@intactmediaacademy.ro)