Cursuri dicție

 

Cursul are o durată de cinci sedinţe şi costă 1000 de lei. Fiecare sedinţă durează două ore şi jumătate.

 

Informații privind politica de securitate

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, societatea INTACT MEDIA ADVISORS S.R.L., cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 1, Bld Ficusului nr. 44 A, etaj 4, corp A, camera 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal Bucuresti sub nr. J40/16522/2003, CIF RO15967078, cont bancar RO10BRDE450SV02287124500 deschis la BRD, legal reprezentata de catre dl Sergiu Constantinescu, in calitate de Administrator (numită în continuare "IMA") in calitate de Operator de date cu caracter personal notificat sub nr. 37222, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: educatia si cultura - intocmirea si gestionarea unei baze de date a participantilor la cursurile de formare/perfectionare profesionala organizate de IMA si a formatorilor/lectorilor ce sustin aceste cursuri, precum si intocmirea si eliberarea Diplomelor de participare si absolvire a cursurilor de formare/perfectionare profesionala.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele marcate cu "*", acestea fiind necesare pentru informarea corecta si completa a IMA, in functie de care veti fi selectat pentru sustinerea unui interviu si/sau inscrierea la cursurile de perfectionare/formare profesionala organizate de IMA. Refuzul dumneavoastra de a completa aceste date determina imposibilitatea de a trimite formularul completat catre IMA si de a va inregistra cererea. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către IMA, in calitate de operator de date cu caracter personal şi sunt comunicate numai urmatorului destinatar: Autoritatea Națională pentru Calificări, pentru eliberarea Diplomelor de absolvire a cursurilor. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa IMA cu o cerere scrisă, datată şi semnată, si, in cazul in care nu se rezolva solicitarea, vă puteţi adresa Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Adresă: Bld Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucureşti, România, Tel: +40.318.059.211; +40.318.059.212; Fax. +40.318.059.602, adresa web: office@intactmediaacademy.ro)